Zer da ibilbide profesionala?

Ibilbide profesionala, ikastetxeak ikaslearen laneratzeko aukerak areagotzeko sortutako tresna bat da.

Zer lortzen du honekin ikasleak?

Dokumentu honi esker, ikasleek tutorearen laguntzaz, bere formazio beharren orientazioa burutuko du (bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren ikuspuntua barne) eta behar hauek asetzeko pausuak zehaztuko ditu, honen jarraipena egitea ahalbidetuz. Era berean, dokumentu honek ikaslearen konpetentzia orokor eta lan trebetasunen erregistro bizi bat suposatzen du, lan munduratzeko tresna baliagarria bilakatzen delarik.

Kontutan hartzekoa,

Ikastetxeak ikaslearen dokumentu hau aktibo mantenduko du ikasleak ikasketak amaitu eta beste BI URTEZ, heltzen diren lan eskaintzei erantzuna emateko eta langile profil egokiak hautatzeko oinarrizko dokumentua izango delarik.

coaching-personal-pic