ERABILEAREN BALDINTZA OROKORRAK ETA DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA
1. ZEIN GARA?
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk ondorengo helbidea du: Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa. Website honekin edo bere zerbitzuekin zerikusia duen edozein gaitarako hurrengo telefono zenbakian harremanetan jar zaitezke: 943 67 36 29. Bestela, hurrengo posta elektronikora bidera zaitezke: idazkaritza@inmakuladatolosa.eus
www.inmakuladatolosa.eusdomeinua TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLArena da.
 2. ZER DA TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAREN WEB SITE DELAKOA?
Orain www.inmakuladatolosa.eus tokian zaude. Hori espazio elkarreragilea da eta TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk sortu du produktu eta zerbitzuei buruz informazio handiagoa eskaintzeko.
3.- WEB ORRIAREN JABETZA ETA ERABILERA MUGAK
Web orri hau TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLArena da. Markak, domeinu-izenak eta jabetza intelektualaren gainerako eskubideak TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLArenak dira. Beraz, ezin daiteke edukirik laga, kopia, erreproduzi, argitara, karga, transmiti, bana edo ustia. Salbuespen bakarra web orria eta helburuekin bat web orria erabiltzea da. Ildo horri jarraiki, deskarga eta kopia pribatuak egin daitezke, baina baldintza hauetan zehaztutako erabileretatik kanpo atera gabe. Aurrekoaren kontra eginez gero, egilearen edo TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAren jabetza-eskubideak bortxatuko dira. Edukiak hemen baimentzen ditugun helburuetatik kanpo erabiliz gero edo helburu horiek aldatuz gero, egilearen jabetza-eskubideak eta TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAren jabetza-eskubideak bortxatuko dira. Erabilera-baldintza hauetarako debekatuta dago eduki hauek beste edozein web orritan edo sare informatikotan erabiltzea.
4.- IRAUPENA
Erabilera-baldintza website delakoan aldatu gabe dirauten bitartean mantenduko dira. Ildo horri jarraiki, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk edozein unetan horiek aldatzeko edo deuseztatzeko eskubidea izango du. Aldaketa horiek web orrian bertan agertu beharko dira.
5- DATUAK BABESTEKO POLITIKA
www.inmakuladatolosa.eus web orriaren helburu nagusia TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAren produktuen, zerbitzuen eta jardueren berri ematea da.
Datu pertsonalak babesteari buruz, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk legezko betebeharrak onartzen ditu, bereziki hurrengo eremuetan:
 1. Datu pertsonalei buruzko fitxategia edo tratamendua
 2. Datuak biltzearen helburua
 3. Informazioaren hartzaileak
 4. Galderen derrigorrezko edo hautazko izaera.
 5. Datuak lortzearen edo ez ematearen ondorioak.
 6. Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak gauzatzeko aukera.
 7. Tratamenduaren arduradunaren edo, hala badagokio, arduradunaren identitatea eta helbidea.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk erabiltzaileak informazio egokia izatea nahi du. Hala, berariaz, aske eta borondatez erabaki ahal izango du datuak eman nahi dituen. Ildo horri jarraiki, erabiltzaileari datuak fitxategi automatizatuan sartuko direla jakinaraziko zaio. Fitxategi automatizatuaren titularra eta arduraduna TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA izango da. Helbidea honako tokia du: Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa; Datuekin tratamendu automatizatua gauzatuko da eta helburua honakoa izango da:
 1. Estatistikaren ikuspegitik erabiltzaileen sarrerak ezagutzea.
 2. Produktu eta zerbitzuen berri ematea.
Aurkakoa adierazten ez bada, galdeketetan biltzen diren datuak website eta web orriaren jardueretan parte hartzeko eta horietan sartzeko beharrezkoak eta derrigorrezkoak dira. TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk ezingo ditu erregistratu derrigorrezkoak diren datuak ematen ez dituztenak.
Erabiltzaileak galdeketak egiazko datuekin bete beharko ditu. Gainera, datu horiek zehatzak eta osoak dira. Oker betez gero (gezurrezko datuak, ez zehatzak, osatu gabeak eta eguneratu gabeak), kalte-galeren aurrean erantzun beharko du.
Indarrean dagoen legerian datu pertsonalak babesteari buruz, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk segurtasuna ziurtatzeko konpromisoa du. Ildo horri jarraiki, galerak, erabilera okerrak, aldaketak, baimenik gabeko sarrerak eta gainerako arriskuak saihesteko neurri teknikoak eta antolakuntzazkoak hartu ditu. Era berean, ondorengoaren berri eman nahi da: segurtasun-mekanismoen artean pasahitzaren formula erabiltzen dela. Pasahitza erabiltzaileak eta TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk besterik ez dakite.
Halaber, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk fitxategi automatizatuek duten datuei buruz isilpea gorde behar du. Hori indarrean dagoen legeriak xedatzen du.
Erabiltzaileak edo eskuordetzen duen pertsonak, baita gurasoek edo tutoreek ere edozein unetan sartzeko, berresteko, deuseztatzeko eta, hala badagokio, kontra egiteko erabakia har dezakete, Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoak eta gainerako araudi aplikagarriak xedatutakoarekin bat. Horretarako, idatziz jakinarazi beharko dio TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAri eta arestian aipatu diren helbideak erabili ahal izango ditu. Halakoetan erabiltzailearen identitatea egiaztatu beharko da.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA da fitxategiaren arduraduna eta titularra. Hala ere, tratamenduaren kudeaketa hirugarrenak egitea eska dezake. Horretarako, erabiltzaileek berariaz adostasuna azaldu beharko dute.
Cookiak erabiltzeari dagokionez, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk honakoaren berri eman nahi dio erabiltzaileari: web tokiaren pantailetan eta orrietan zehar nabigatzen duenean, cookiak erabiltzen direla eta erregistratu diren erabiltzaileak hautematea eta zerbitzu pertsonalizatua eskaintzea dela beren helburua. Gainera, bisitaren data eta orduari buruz informazioa ematen dute, web tokiaren barruan zirkulazio-parametroak neurtzen dituzte eta bisita-kopurua balioztatzen dute. Horri esker, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAk eraginkortasunez bidera eta doi ditzake eskaintzen dituen zerbitzuak. Cookiak erabiltzailearen disko gogorrean gordetzen dira, baina bertan dauden datuak ezin daitezke irakur. Halaber, ezin daitezke beste hornitzaileek eratutako cooki artxiboak irakur. Cookiak ez dira inbaditzaileak, ezta kaltegarriak ere. Nabigatzailean ageri den aukeraren bidez desaktiba daitezke.
Gure kezka nagusia erabiltzaileak pertsonalki identifikatzen dituzten datuak gordetzeko orduan, segurtasuna da. Erabiltzailearen ordenagailutik gure zerbitzarietara datuak transmititzeko orduan, arreta handia jartzen dugu.
Bere lana egiteko erabiltzaileen datuak landu behar dituzten langileek bakarrik erabiltzen dituzte datu horiek. Datuen babesari edota segurtasunari buruzko politikak bortxatzen dituzten langileek diziplina-ekintzak pairatu beharko dituzte; ildo horri jarraiki, lanetik bota dakioke, baita ekintza zibilak edota penalak izapidetu ere.
© TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA Eskubide guztiak gordeak.

 

CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1.QUIÉNES SOMOS
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA,  con domicilio social en Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa, pudiendo contactarse con la empresa,  para cualquier cuestión relacionada con este website, en el teléfono 943-67 36 29 y/o en el buzón de Correo Electrónico: idazkaritza@inmakuladatolosa.eus.
El dominio www.inmakuladatolosa.eus es de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA.
 2. QUÉ ES LA WEB SITE
El sitio www.inmakuladatolosa.eus en el cual te encuentras es el espacio interactivo creado por TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA para ofrecer mayor información sobre sus productos y servicios.
3.- PROPIEDAD DEL WEB Y RESTRICCIONES DE USO
Este Web es propiedad de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. Todos los  nombres de dominio y demás derechos de propiedad intelectual son propiedad de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA de tal forma que ningún contenido del mismo podrá ser cedido, copiado, reproducido, publicado, cargado, enviado, transmitido, distribuido o explotado de ninguna manera, excepción hecha de la utilización de las Web y de sus contenidos conforme a la finalidad del mismo, pudiendo realizar descargas y copias estrictamente privadas sin poder realizar ningún uso diferente al estipulado en estas condiciones. Contravenir lo anterior supondrá una violación de los derechos de autor y demás derechos propiedad de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. La modificación y el uso de los contenidos para fines distintos de los aquí permitidos es una violación de los derechos de autor y demás derechos de propiedad de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. A los efectos de las presentes condiciones de uso, se prohíbe el uso de los contenidos aquí referidos en cualquier otro Web o red informática.
4.- DURACIÓN
Las presentes condiciones de uso regirán en tanto en cuanto se mantengan inalterables en el website, reservándose TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA el  derecho a su alteración, modificación o supresión en cualquier momento, debiendo figurar esos cambios en la propia página Web.
 5- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La página Web www.inmakuladatolosa.eus tiene como propósito principal informar de los servicios y actividades de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA que asume las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal, especialmente en lo referido a:
 1. La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.
 2. La finalidad de la recogida de datos.
 3. Los destinatarios de la información.
 4. El carácter facultativo u obligatorio de las preguntas que hagamos.
 5. Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
 6. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
 7. La identidad y dirección del responsable del tratamiento o en su caso de su representante.
Es deseo de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA que el usuario cuente con la información adecuada para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en la forma que se requiere. En este sentido se informa al usuario que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo titular y responsable es TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA, con domicilio en Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa llevándose a cabo un tratamiento automatizado de los mismos cuya finalidad es:
 1. Conocer a efectos estadísticos la participación de los usuarios.
 2. Informar al usuario de la existencia de productos y servicios de TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA y/o terceras empresas colaboradoras.
Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que se recogen en los formularios son necesarios y obligatorios para poder acceder a los servicios del website o apartado de la Web a que responde. TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA no podrá registrar a los que no faciliten los datos de carácter obligatorio.
El usuario debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de cumplimentación defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA tiene el compromiso de adoptar los niveles de seguridad de protección de datos personales exigidos en la legislación vigente, instalando al efecto las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles. Se informa igualmente que se utiliza dentro de los diferentes mecanismos de seguridad la fórmula de la contraseña, esto es una clave que sólo conocen el usuario e TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA se obliga asimismo a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos contenidos en el fichero automatizado establecidos en la legislación vigente.
El usuario o persona que lo represente, así como padres o tutores, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita a TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA en las direcciones antes señaladas en la que se acredite la identidad del usuario; por medio del propio website, mediante comunicación a la dirección del buzón idazkaritza@inmakuladatolosa.eus.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA informa que es responsable y titular del fichero, sin perjuicio de que pueda encargar a un tercero la gestión del tratamiento de los mismos, a lo cual los usuarios prestan su consentimiento expreso.
Respecto al uso de Cookies, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA informa al usuario que cuando navega por las diferentes pantallas y páginas de este sitio Web se utilizan cookies, que tienen como objeto reconocer a los usuarios que se hayan registrado y ofrecer un servicio personalizado, además de facilitar información sobre la fecha u hora de la visita, medir algunos parámetros del tráfico dentro del propio sitio Web y estimar el número de visitas realizadas permitiendo a TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA informar,  enfocar y reajustar los servicios que ofrece en la forma más efectiva. Los cookies utilizados son almacenados en el disco duro del usuario pero no permiten leer los datos contenidos en él, ni leer los archivos cookies creados por otros proveedores. Los cookies utilizados no son invasivos ni nocivos, pudiendo desactivarse mediante la opción correspondiente que figura en el navegador.
Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los datos personalmente identificadores del usuario. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos desde el ordenador del usuario a nuestros servidores.
Sólo los empleados que necesitan acceder a los datos de los usuarios para realizar su trabajo tienen acceso a los mismos. Cualquier empleado que viole nuestras políticas de protección de datos y/o de seguridad estará sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo un posible despido así como la interposición de acciones civiles y/o penales.
© TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA Todos los derechos reservados.

 

GENERAL USE CONDITIONS AND PROTECTION OF PERSONAL DATA POLICY
1.WHO WE ARE
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA with address in Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa. For any question related to this website you can contact with the company in this telephone number 943-67 36 29 or in the e-mail: idazkaritza@inmakuladatolosa.eus.
The domain www.inmakuladatolosa.eus is of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA.
2. WHAT IS THE WEB SITE
The site www.inmakuladatolosa.eus in where you are is an interactive space created by TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA to offer more information about its products and services.
3.WEB PROPERTY AND RESTRICTIONS OF USE
This Web is property of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. All domain names and copyright are TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLAs property that is why no content of it can be transferred, copied, reproduced, published, loaded, sent, transmitted, distributed or exploited in no way, with the exception of the use of the Web and its contents in accordance with its purpose. Private downloads and copies can be done without doing any different use from the ones specified in these conditions. To contravene preceding conditions will suppose a violation of author rights and the rest of the rights property of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. The modification and the use of the contents for different purposes than the ones here permitted is a violation of the author rights and the rest of the rights property of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. In effect of the present use conditions, it is forbidden the use of the referred contents in any other Web or informatics net.
4.LIFE
The present conditions of use will be in force while there are inalterable in the website, having TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA the right for its alteration, modification or suppression in any moment. These changes must figure in the website.
 5. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
www.inmakuladatolosa.eus website has as main purpose to inform of the services and activities of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA who assumes the legal obligations in protection of personal data, especially referring to:
 1. The existence of a personal data file or treatment.
 2. The purpose of the taken information.
 3. The information addressee.
 4. The optional or compulsory of the questions made.
 5. The consequences of the taken information or the refusal to provide them.
 6. The possibility to exercise the right to access, rectification, cancellation and opposition.
 7. The identity and address of the treatment responsible or of its representative if it is the case.
The wish of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA is that the user can count with the adequate information to decide in express, free and voluntary way if it wants to provide its data in the way required. In this sense, it is informed to the user that its data will be incorporated to an automated file whose titular and responsible is TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA, with address in Kondeko aldapa 5 B, 20400 Tolosa. It is done an automated treatment of them and the purpose is:
 1. To know for statistics the participation of the users.
 2. To inform the users the existence of products and services of TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA. and/or third collaborator companies.
Except the contrary is pointed in each case, the information taken by the forms are necessary and compulsory to access to the services of the website or part of the Web that responses. TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA can not register to the ones who do not facilitate the compulsory data.
The user must fill in the forms with true, exact and complete information, answering to the damages that may cause in case of defective filling, with false, inexact, incomplete or not actualized information.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA has the compromise to adopt the security levels of protection of personal data demanded in the law in force, installing for that the necessary technical and organizing measures to avoid the loss, bad use, alteration, not authorized access and other possible risks. It is informed that passwords are used as different mechanisms of security, that is, a code that only the user and TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA know.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA has the duty to fulfil the obligation of secret of the information kept in the automated file established in the law in force.
The user or the person who represents, just as parents or tutors, can exercise in any moment the right to access, rectification, cancellation and opposition in accordance with the Constitutional Law concerning Protection of Personal Data and the rest of the laws applicable, sending a written communication to TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA to the address before pointed in where confirms the identity of the user; using the website, communicating with the e-mail: idazkaritza@inmakuladatolosa.eus.
TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA informs that it is the responsible and titular of the file, without damage that may cause a third to take care of the management of them, to which the users give their consent.
Respect the use of Cookies, TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA informs the user that cookies are used when it is surfed in different screens and pages of this Web. The aim is to recognize the users that are registered and to offer a personalized service, and also to provide information about the date or hour of the visit, measure some parameters of traffic in the Web and estimate the number of visits had allowing TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA to inform, focus and readjust the offered services in a more effective way. The cookies used are stored in the hard disc of the user but they do not allow to read the information they contain and to read the cookies archives created by other providers neither. The cookies used are not invaders nor harmful and can be deactivated with the corresponding option that figures in the browser.
Our priority worry is the security of the storage of the users personal identifying data. We take special care in transmission of information from the users computer to our servers.
Only the employers that need to access to the information of the users to do their job have the access to them. Any employer who violates our protection of personal data policy and/or security will be abided to disciplinary actions which include a possible dismissal and also the interposition of civil and/or legal actions.
© TOLOSAKO INMAKULADA LANBIDE IKASTOLA All Rights reserved.