Hezkuntza kooperatiboa da gure lan metodologiaren ardatza, hortik abiatuta banakako nahiz taldeko lanak egiten ditugu. Hezkuntza kooperatiboaren printzipioak hurrengoak dira:

  • Helburu komuna.
  • Elkarmenpekotasun positiboa (denok gara beharrezkoak lana aurrera atera ahal izateko)
  • Norbanakoaren erantzunkizuan (norberak ditu bere ardurak)
  • Aurrez aurreko komunikazioa (adostasunera iritsi behar gara eta erabakiak hartu behar ditugu)