IKASTAROAK

Guk diseinatutako ikastaroak

Informazio orokorra

Lan munduan beharra ikusten dugun ikastaroak eskaintzen ditugu. Profesional eta ikasleei bideratutako ikastaroak dira.

Informazio gehiago nahi baduzu

Jar zaitez gurekin harremanetan, honako telefonoan:  943 67 36 29

IKASTAROA ORDUAK DATAK EGUNAK
Gizarte arloa
Psikomotrizitatea/Psicomotricidad 20
Umeen masaia /masaje para bebe 20
Adimen emozionala /Inteligencia emocional 10
Osasun Arloa
Zaintza paleatiboak / cuidados paliativos 20
Psikiatria/ Psiquiatria 20
CIE 10- Oinarrizko maila /CIE 10- nivel básico 30
CIE 10- Maila aurreratua /CIE 10- Nivel Avanzado 30
Hospitaleko Kudeaketa/ Gestión hospitalaria 20
Hospitaleko infekzioak/ Infección hospitalaria 20
Osasuneko coaching-a/ Coaching de la salud 20
Homeopatia 10
Sendagai motak/Diferentes tipos de medicamentos 10
kirofano 20
Haurdunaldia, erditzea eta puerperioa / embarazo, parto y postparto 20
Optika 80

FUNDACION TRIPARTITA ETA MODU PRIBATUAN EMAN DAITEZKEEN IKASTAROAK

IKASTAROA ORDUAK DATAK EGUNAK
OSASUN ARLOA
Transporte sanitario/Osasun-garraioa 400
Tanatopraxia 360
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes/Biktima anitzentzako eta katastrofeetako osasun-arreta 340
GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio/Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea 580
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales/Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea 370
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil/Haurren eta gazteen aisialdiko jardueren dinamizazioa 150
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil/Haurren eta gazteen aisialdiko jardueren zuzendaritza eta koordinazioa 290
Docencia de la formación profesional para el empleo/Enplegurako lanbide-heziketako irakaskuntza 340
Inserción laboral de personas con discapacidad/Desgaitasuna duten pertsonak lanean txertatzea 350
Promoción y participación de la comunidad sorda/Gorrak akuilatzea eta beren parte-hartzea bultzatzea 540
Mediación entre la persona sordociega y la comunidad/Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea 710