AKREDITAZIOAK

Langileentzako etengabeko formakuntza
IKASTAROA ORDUAK DATAK EGUNAK
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales/Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea
UF0127 :Mendekotasunen bat duten pertsonak erakundeetara iristean eta bertan harreran hartzean laguntzea/ Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30 08/01/2018 – 26/02/2018 Astelehenak
UF0128: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako jarduerak antolatzen laguntzea./ Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70 13/11/2017 – 22/12/2017

10/04/2018 – 15/06/2018

Astearteak – Asteazkenak – Ostiralak

Astearteak – Ostiralak

MF1017 : Erakundeetako higiene-eta elikadura-arretan esku hartzea/ Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70 09/01/2018 – 15/03/2018 Astearteak – Ostegunak
MF1018 Erakundeetako gizarte-eta osasun-arretan esku hartzea./ Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones 70 09/11/2017 – 21/12/2017 Astelehenak – Astearteak – Ostegunak
UF0129 Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Animación social de personas dependientes en instituciones 30 22/11/2017 – 22/12/2017

31/01/2018 – 22/02/2018

Asteazkenak – Ostiralak

Asteazkenak – Ostegunak- Ostiralak

UF0130 Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 50 27/02/2018 – 23/0/2018

09/04/2018 – 14/05/2018

Astelehenak – Asteazkenak – Ostegunak – Ostiralak

Astelehenak – Ostegunak

UF131 Komunikazio-teknikak, mendekotasunen bat duten pertsonei begira, erakundeetan./ Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. 50 10/04/2018 – 09/05/2018

15/05/2018 – 21/06/2018

Astearteak – Asteazkenak – Ostiralak

Astearteak – Ostegunak

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio/Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea
UF0122 – Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio / Mendeko pertsonen mantentzea eta errehabilitazio psikosoziala etxean 80
UF0123 – Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes / Mendeko pertsonen eguneroko gestioetarako laguntza 50
UF0124 – Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno / Mendeko pertsonarekiko eta horren ingurunearekiko elkarreragina, komunikazioa eta

behaketa

80
Mediación entre la persona sordociega y la comunidad/Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea
UF2371 – Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2/ Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 konpetentzia-maila 80
UF2372 – Usuario independiente de LSE, nivel de competenc ia umbral, B1 / Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80
MF1438_3 – Sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas/ Gor-itsuen komunikazioa laguntzeko sistemak eta baliabideak 90
Promoción y participación de la comunidad sorda/Gorrak akuilatzea eta beren parte-hartzea bultzatzea
UF2371 – Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2/ Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 konpetentzia-maila 80
UF2372 – Usuario independiente de LSE, nivel de competenc ia umbral, B1 / Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80
Tanatopraxia
MF1607_2 – Tanatoestética / Tanatoestetika
Transporte sanitario/Osasun-garraioa
UF0682 – Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente / Lan-inguruneko segurtasuna laguntza-taldearentzat eta pazientearentzat 40
UF0683 – Traslado del paciente al centro sanitario Pazientea osasun-zentro egokira eramatea. 60
MF0072_2 – Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis / Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak krisi-egoeretan. 40
 Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes/Biktima anitzentzako eta katastrofeetako osasun-arreta
MF0072_2 – Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis / Laguntza psikologikoko eta sozialeko teknikak krisi-egoeretan. 40

Informazio orokorra

Lanean dauden langileen birziklatze profesionalera zuzenduta. Porzentai bat langabezian dauden pertsonei zuzenduta egonda ere.

Ikastaro hauek HOBETUZ-en bidez kudeatuko ditugu.

Izen-emate orria

Hemen bete zenezake ikastaro hauetarako izen-ematea. Ahal bezain laister jarriko gara zurekin harremanetan.

Egin klik hemen

Ikastaro katalogo osoa

Hemen jaitsi zenezake gure katalogo osoa (PDF).

Katalogoa jaitsi (PDF)