AKREDITAZIOAK

Langileentzako etengabeko formakuntza

Informazio orokorra

Lanean dauden langileen birziklatze profesionalera zuzenduta. Porzentai bat, langabezian daudenei zuzenduta egongo dira.

Ikastaro hauek HOBETUZ-en bidez kudeatzen ditugu.

Informazio gehiago nahi baduzu

Jar zaitez gurekin harremanetan, honako telefonoan:  943 67 36 29

IKASTAROA ORDUAK
Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea / Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
UF0127: Mendekotasunen bat duten pertsonak erakundeetara iristean eta bertan harreran hartzean laguntzea/ Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30
UF0128: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako jarduerak antolatzen laguntzea./ Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70
MF1017: Erakundeetako higiene-eta elikadura-arretan esku hartzea/ Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70
MF1018: Erakundeetako gizarte-eta osasun-arretan esku hartzea./ Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones 70
UF0129: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Animación social de personas dependientes en instituciones 30
UF0130: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 50
UF131: Komunikazio-teknikak, mendekotasunen bat duten pertsonei begira, erakundeetan./ Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50
Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea / Mediación entre la persona sordociega y la comunidad
UF2371 – Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 konpetentzia-maila / Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2 80
UF2372 – Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 / Usuario independiente de LSE, nivel de competenc ia umbral, B1 80
Lehen sorospenak rcp+dea / Primeros auxilios: rcp+dea 20
Desfibriladorea. Lehen sorospenak / Desfibrilador. Primeros auxilios 10
Lehen sorospenak eta bihotz -biriketako bizkortzea / Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (rcp) 20
Birtziklapena sos eta desa / Reciclaje sos y desa 6