AKREDITAZIOAK

Langileentzako etengabeko formakuntza

Informazio orokorra

Lanean dauden langileen birziklatze profesionalera zuzenduta. Porzentai bat, langabezian daudenei zuzenduta egongo dira.

Ikastaro hauek HOBETUZ-en bidez kudeatzen ditugu.

Informazio gehiago nahi baduzu

Jar zaitez gurekin harremanetan, honako telefonoan:  943 67 36 29

IKASTAROA ORDUAK DATAK EGUNAK
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales / Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea
UF0127: Mendekotasunen bat duten pertsonak erakundeetara iristean eta bertan harreran hartzean laguntzea/ Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes 30 BUKATUTA
UF0128: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako jarduerak antolatzen laguntzea./ Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones 70 BUKATUTA
MF1017: Erakundeetako higiene-eta elikadura-arretan esku hartzea/ Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 70 BUKATUTA
MF1018: Erakundeetako gizarte-eta osasun-arretan esku hartzea./ Intervención en la atención socio-sanitaria en instituciones 70 BUKATUTA
UF0129: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Animación social de personas dependientes en instituciones 30 BUKATUTA
UF0130: Erakundeetan mendekotasunen bat duten pertsonentzako gizarte-animazioa./ Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones 50 11/02/20-01/04/2020
UF131: Komunikazio-teknikak, mendekotasunen bat duten pertsonei begira, erakundeetan./ Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones 50 Konfirmatzeke
Mediación entre la persona sordociega y la comunidad / Itsu-gorren eta komunitatearen arteko harremanetan bitartekari-lana egitea
UF2371 – Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2 / Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 konpetentzia-maila 80 BUKATUTA
UF2372 – Usuario independiente de LSE, nivel de competenc ia umbral, B1 / Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80 BUKATUTA
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes / Biktima anitzentzako eta katastrofeetako osasun-arreta
UF0674 Modelos de actuación ante múltiples víctimas 40 BUKATUTA
UF0675 Logística sanitaria en catástrofes 60 02/03/2020-11/05/2020
UF676 Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas 30 Konfirmatzeke
Telelaguntzako deien kudeaketa / Gestion de llamadas de teleasistencia
UF 1423 Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia BUKATUTA
UF1424 Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia BUKATUTA